ประชาสัมพันธ์แจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /พิการ/เอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013