เชิญประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ อปท.ปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 ตามลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ

   https://itas.nacc.go.th/go/eit/xhxsva

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013