ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2562-64แก้ไขครั้งที่1

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562-2564 แก้ไขเปลี่ยนครั้งที่ 1/2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013