ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/256๒

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013