ตารางการออกหน่วยบริการรับขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

- วันที่  28  มกราคม 2562   เวลา 17.30 - 20.00 น.     ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกาทอง ต.โรงเข้  (ทีมงาน ชุดที่ 1)                                                                            ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย-ไร่คา หมู่ที่ 2 ต.ลาดโพธิ์ (ทีมงาน ชุดที่ 2)

- วันที่  29  มกราคม 2562  เวลา 17.30 - 20.00 น.      ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาฉอก  ต.โรงเข้  (ทีมงาน ชุดที่ 1)                                                                                       ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลาดโพธิ์ ต.ลาดโพธิ์ (ทีมงาน ชุดที่ 2)                                                                       

- วันที่  30  มกราคม 2562  เวลา  17.30 - 20.00 น.    ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนแจง ต.โรงเข้ (ทีมงาน ชุดที่ 1)

                                                                        ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหาม ต.ลาดโพธิ์  (ทีมงาน ชุดที่ 2)

- วันที่  31 มกราคม 2562   เวลา 17.30 - 20.00 น.     ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่  ต.โรงเข้  (ทีมงาน ชุดที่ 1)

                                                                        ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท้ายหลวง ต.สะพานไกร (ทีมงาน ชุดที่ 2)

- วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  17.30 - 20.00 น.    ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง  ต.โรงเข้ (ทีมงาน ชุดที่ 1)

                                                                        ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะพานไกร ต.สะพานไกร (ทีมงาน ชุดที่ 2)

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  17.30 - 20.00 น.     ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ (ทีมงาน ชุดที่ 1)

                                                                        ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนโตนด ต.สะพานไกร (ทีมงาน ชุดที่ 2)

  หมายเหตุ    ให้ผู้ที่มาแจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013