กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2561  ปีงบประมาณ  2562  ในวันพุธที่   7  พฤศจิกายน  2561

ตามเวลาที่กำหนดไว้  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013