กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ และคน พิการประจำเดือนตุลาคม  2561 ปีงบประมาณ 2562

ในวัน พุธที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ในเวลาที่กำหนดไว้   จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013