การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ อปท.ปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.โรงเข้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ามารับบริการที่ อบต. ทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.โรงเข้ ปีงบประมาณ 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2561 

ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/xhxsva

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013