โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นักเรียนและครูในเขต อบต.โรงเข้ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013