โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12  สิงหาคม 2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013