เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมณ 2561(ปรับปรุงแผนครั้งที่ 1)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน ครั้งที่ 1)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013