แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหินผุปูทับหน้าด้วยลูกรังทราย หมู่ที่ 1 บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ถึงหมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหินผุปูทับหน้าด้วยลูกรังทราย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013