ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2562)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013