แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้าง โครงการชุดลอกคลองสายบ้านนายสมศักดิ์ คุ้มภัย ม.3 บ้านดอนแจง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองสายบ้านนายสมศักดิฺฺ์  คุ้มภัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013