ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2562)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2562)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013